Verificati daca priza are curent, incercand cu un alt consumator daca este functionala. 

Se verifica sigurantele la tabloul electric(in cazul sigurantelor automate acestea trebuie sa fie calibrate in functie de consum).

Asigurati-va ca ati pornit masina din butonul de pornit-oprit (on -of ).