Politica de Confidențialitate are scopul de a vă informa asupra activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de acest site și se aplică tuturor prelucrărilor efectuate de noi, inclusiv interacțiunii cu site-ul nostru.

Noi suntem permanent preocupați de asigurarea unei experiențe de cumpărături plăcută și în siguranță pentru consumatorii noștri.

Ce fel de Date cu Caracter Personal prelucrăm?

Colectăm și prelucrăm doar acele date personale ale dumneavoastră care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi serviciile noastre. Astfel, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt:

Date pentru identificarea dumneavoastră: nume, prenume, nume de utilizator.

Date de contact: adresa fizică (strada, număr, bloc, scară, apartament, localitate, județ), număr de telefon, adresă de e-mail.

Cont bancar și alte informații financiare pentru desfășurarea relației contractuale, dacă este cazul.

Date tehnice, inclusiv adresa IP: informații despre accesul dumneavoastră pe pagina noastră web, în magazinul nostru online, în aplicațiile dezvoltate de noi sau accesarea Newsletterelor, materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem în contul de utilizator, telefonic sau pe e-mail.

Alte date pe care ni le puteți pune la dispoziție.

Cum colectăm datele dumneavoastră personale?

Site-ul nostru colectează în format fizic și electronic doar acele date personale pe care dumneavoastră ni le furnizați în mod voluntar, cât și informațiile disponibile din surse publice, astfel:

Care este scopul în care vă prelucrăm datele personale și care sunt temeiurile legale ale acestor prelucrări?

Pentru orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, site-ul nostru vă va informa cu privire la scopul în care se face respectiva prelucrare, astfel:

Achiziționare de bunuri: prelucrăm toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare pentru vânzarea produselor noastre, cu respectarea prevederilor Termenilor și Condițiilor și ale dispozițiilor legilor în vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și achiziționările de bunuri, cât și pentru alte activități și acțiuni derivate din încheierea și executarea contractului.

Comunicări și Newslettere: în situația în care deja ne sunteți client sau dacă ne-ați contactat în scop profesional, prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza interesului legitim de a vă transmite comunicări specifice. Dacă doriți să vă abonați la Newsletter-ul nostru, la momentul abonării dumneavoastră (prin intermediul paginii noastre web sau printr-o altă formă de solicitare directă) vă vom solicita consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale pentru a vă putea furniza respectivele servicii la care ați solicitat abonarea.

În scopuri legale atunci când trebuie să respectăm o obligație legală.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

Vă reamintim că în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:

Dreptul de acces la datele personale, respectiv de a vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, cât și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal.

Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal.

Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Dacă aveți nelămuriri sau întrebări cu privire la drepturile și prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare sau să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați.

Vă asigurăm că vom analiza fiecare întrebare sau solicitare și vă vom comunica răspunsurile și măsurile luate în acest sens cât mai rapid posibil, însă nu mai târziu de 30 de zile de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. Dacă avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau dacă întâmpinăm dificultăți în soluționarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere și cu privire la această situație.

Cât păstram datele dumneavoastră cu caracter personal?

Dacă ați optat să primiți comunicări prin Newsletter, vom stoca datele dumneavoastră pentru a vă furniza acest serviciu timp de 2 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu comunicările transmise. După trecerea acestei perioade de 2 ani, vă vom solicita din nou consimțământul pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia în continuare de Newsletter dacă doriți acest lucru.

De asemenea, dacă nu mai doriți să beneficiați de Newsletter-ul nostru și vă retrageți consimțământul, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în acest scop.

Ca regulă generală, vom șterge datele dumneavoastră personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau când vă retrageți consimțământul în situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ. Reprezintă excepții de la această regulă cazurile în care prelucrarea datelor personale este necesară în baza unor prevederi legale sau dacă suntem îndreptățiți să continuăm respectiva prelucrare. De asemenea, datele dumneavoastră personale vor putea fi păstrate de către noi pentru o perioadă mai mare față de cele indicate anterior, numai în acele situații în care ștergerea imediata a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

Ce se întâmplă cu datele personale în raport cu alte persoane?

Compania noastră nu divulgă și nu transferă datele dumneavoastră personale către terți, excepție fiind situațiile în care divulgarea sau transferul este necesar ori dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil asupra acestui fapt, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne interzice sau ne împiedică să facem o astfel de informare.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile și cu adoptarea de măsuri pentru protecția, integritatea și securizarea acestora.

Cum securizăm datele cu caracter personal?

Toate datele personale prelucrate de către noi sunt protejate împotriva amenințărilor, prin măsuri electronice și fizice de securitate și infrastructura IT corespunzătoare, dar și prin proceduri interne de management de personal și acces ce asigură descoperirea, notificarea și documentarea oricăror eventuale încălcări ale securității datelor cu caracter personal.

În situația puțin probabilă a unei încălcari a securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă descoperim o astfel de încâlcare cu risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (în continuare ANSPDCP), și vă vom informa cu privire la această situație.

Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Vă recomandăm să accesați periodic această secțiune întrucât în măsura în care vom modifica prezenta Informare, vom publica o nouă versiune actualizată pe această pagină web, Informare care o va înlocui pe prezenta.

Dacă nu ați găsit răspuns întrebărilor dumneavoastră în acest document sau dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și/sau modul în care le prelucrăm vă rugăm să ne contactați folosind oricare din metodele de mai jos:

Adresa de e-mail: anghelvictor@ymail.com

Telefon: 0758.082.235